Laitila Coating Oy:n toimintapolitiikka

Laitila Coating Oy:n liiketoiminnan lähtökohtana on toimittaa pintakäsittelyä ja sopimusvalmistuspalveluita asiakkaiden tilausten mukaisesti. Pyrkimyksenä on rakentaa liiketoiminta partnership tyyppiselle tiiviille ja luottamukselliselle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa.

Varmistamme asiakkaidemme vaatimukset, määrittelemme tuotteet ennen tuotannon aloitusta, sekä noudatamme sovittuja aikatauluja.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja tehokkuuttamme mm. ilmenneiden poikkeamien ja jatkuvanparantamisen kautta. Suoritamme korjaavat toimet hallitusti, sekä toteutamme ennaltaehkäisevät toimet huolellisesti.

Tehostamme toimintaamme ympäristömme hyväksi, tunnistamalla merkittävät ympäristönäkökohtamme, asettamalla ympäristöpäämäärät, sekä niille tavoitteet. Noudatamme toiminnassamme lakeja, asetuksia, sekä viranomaismääräyksiä.

Laitila 1.1.2015

Kai Salo
Toimitusjohtaja

Ismo Leskelä
Laatupäällikkö