Ympäristöä ajatellen

Yrityksellämme on aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa ja noudatamme laissa määriteltyjä ympäristödirektiivejä. Noudatamme toiminnassamme saamamme ISO 14001-laatuserfikaatin velvoitteita. Panostamme toiminnassamme myös kiertotalouteen ja pyrimme kierrättämään kaikki hyödynnettävissä olevat jätteet. Ammattimaisen osaamisen kehittämisen lisäksi panostamme myös työturvallisuuteen.